ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ GREEN LIFE ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ GREEN LIFE

Καλώς ήρθατε στο GREEN LIFE CYPRUS
Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις περιγράφουν τους κανόνες και τους κανονισμούς για τη χρήση της Ιστοσελίδας της GREEN LIFE CYPRUS.
Η GREEN LIFE CYPRUS βρίσκεται στη διεύθυνση:
themis tower, κατάστημα Αναστάση Σιούκρη 8, Λεμεσός 3105 , Κύπρος και ανήκει στην Wilton (Cyprus) Patisserie LTD με ΑΦΜ 10328816Q
Διεύθυνση εταιρείας: Διονυσίου Κικκωτή 50, 4043, Λεμεσός


Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, υποθέτουμε ότι αποδέχεστε πλήρως αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο της GREEN LIFE CYPRUS
εάν δεν αποδέχεστε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα.
Η ακόλουθη ορολογία ισχύει για αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, τη Δήλωση Απορρήτου και τη Σημείωση Αποποίησης Ευθύνης
και οποιαδήποτε ή όλες οι Συμφωνίες: "Πελάτης", "Εσείς" και "Σας" αναφέρεται σε εσάς, το άτομο που έχει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο
και αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων της Εταιρείας. «Η Εταιρεία», «Οι Εαυτό μας», «Εμείς», «Δικοί μας» και «Εμείς», αναφέρεται
στην Εταιρεία μας. Το "Party", "Parties" ή "Us", αναφέρεται τόσο στον Πελάτη όσο και σε εμάς, ή είτε στον Πελάτη
ή τον εαυτό μας. Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, την αποδοχή και την εξέταση της πληρωμής που απαιτείται για την ανάληψη
τη διαδικασία της βοήθειάς μας προς τον Πελάτη με τον καταλληλότερο τρόπο, είτε με επίσημες συναντήσεις
καθορισμένης διάρκειας ή οποιουδήποτε άλλου μέσου, με ρητό σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών του Πελάτη σχετικά
παροχής των αναφερόμενων υπηρεσιών/προϊόντων της Εταιρείας, σύμφωνα και με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας
της Κύπρου. Οποιαδήποτε χρήση της παραπάνω ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, πληθυντικό,
Η χρήση κεφαλαίων και/ή αυτός/αυτή/αυτά, θεωρούνται ως εναλλάξιμα και επομένως ως παραπέμπουν σε ίδια.Cookies
Χρησιμοποιούμε τη χρήση cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο της GREEN LIFE CYPRUS συναινείτε στη χρήση cookies
σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της GREEN LIFE CYPRUS. Οι περισσότεροι από τους σύγχρονους διαδραστικούς ιστότοπους
χρησιμοποιούμε cookies για να μπορούμε να ανακτούμε τα στοιχεία χρήστη για κάθε επίσκεψη. Τα cookies χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπού μας
για να ενεργοποιηθεί η λειτουργικότητα αυτής της περιοχής και η ευκολία χρήσης για όσους επισκέπτονται. Μερικά από τα δικά μας
συνεργάτες/διαφημιστές μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν cookies.Άδεια χρήσης
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η GREEN LIFE CYPRUS ή/και οι δικαιοπάροχοι της κατέχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για
όλο το υλικό για το GREEN LIFE CYPRUS. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Μπορείτε να δείτε και/ή να εκτυπώσετε
σελίδες από το http://greenlifecyprus.com/ για δική σας προσωπική χρήση που υπόκεινται στους περιορισμούς που ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
Δεν πρέπει να:

Αναδημοσίευση υλικού από http://greenlifecyprus.com/
Πώληση, ενοικίαση ή υπό-άδεια χρήσης υλικού από το http://greenlifecyprus.com/
Αναπαραγωγή, αντιγραφή ή αντιγραφή υλικού από http://greenlifecyprus.com/

Αναδιανομή περιεχομένου από την GREEN LIFE CYPRUS (εκτός εάν το περιεχόμενο έχει δημιουργηθεί ειδικά για αναδιανομή).
Σχόλια χρηστών

Η παρούσα Συμφωνία αρχίζει την ημερομηνία της παρούσας.
Ορισμένα μέρη αυτού του ιστότοπου προσφέρουν την ευκαιρία στους χρήστες να δημοσιεύουν και να ανταλλάσσουν απόψεις, πληροφορίες,
υλικό και δεδομένα («Σχόλια») σε περιοχές του ιστότοπου. Η GREEN LIFE CYPRUS δεν προβάλλει, επεξεργάζεται, δημοσιεύει
ή αναθεωρήστε Σχόλια πριν από την εμφάνισή τους στον ιστότοπο και τα σχόλια δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις ή
απόψεις της GREEN LIFE CYPRUS, των πρακτόρων ή των θυγατρικών της. Τα σχόλια αντικατοπτρίζουν την άποψη και τη γνώμη του
πρόσωπο που δημοσιεύει τέτοια άποψη ή γνώμη. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η GREEN LIFE CYPRUS θα
δεν φέρει ευθύνη για τα Σχόλια ή για οποιοδήποτε κόστος απώλειας, ευθύνη, ζημιά ή έξοδα που προκλήθηκαν
και ή υπέστησαν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε χρήσης και/ή δημοσίευσης ή/και εμφάνισης των σχολίων σε αυτό
δικτυακός τόπος.
Η GREEN LIFE CYPRUS διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλα τα σχόλια και να αφαιρεί τυχόν σχόλια που θεωρεί
κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να είναι ακατάλληλη, προσβλητική ή άλλως κατά παράβαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.
Εγγυάστε και δηλώνετε ότι:

Έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύετε τα Σχόλια στον ιστότοπό μας και να έχετε όλες τις απαραίτητες άδειες και συναινέσεις
να το κάνεις;
Τα σχόλια δεν παραβιάζουν κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό πνευματικών δικαιωμάτων,
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή εμπορικό σήμα ή άλλο ιδιοκτησιακό δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου·
Τα σχόλια δεν περιέχουν κανένα δυσφημιστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό, άσεμνο ή άλλο παράνομο υλικό
ή υλικό που αποτελεί παραβίαση της ιδιωτικής ζωής
Τα σχόλια δεν θα χρησιμοποιηθούν για την προσέλκυση ή την προώθηση επιχειρηματικών ή προσαρμοσμένων ή παρουσίασης εμπορικών δραστηριοτήτων
ή παράνομη δραστηριότητα.


Με το παρόν χορηγείτε στην GREEN LIFE CYPRUS μια μη αποκλειστική άδεια χωρίς δικαιώματα για χρήση, αναπαραγωγή,
να επεξεργαστείτε και να εξουσιοδοτήσετε άλλους να χρησιμοποιούν, να αναπαράγουν και να επεξεργάζονται οποιοδήποτε από τα σχόλιά σας σε οποιαδήποτε μορφή, μορφή
ή μέσα.

Υπερσύνδεση με το Περιεχόμενό μας

Οι ακόλουθοι οργανισμοί ενδέχεται να συνδεθούν με τον ιστότοπό μας χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση:

Κυβερνητικές υπηρεσίες;
Μηχανές αναζήτησης;
Ειδησεογραφικοί οργανισμοί;
Οι διανομείς ηλεκτρονικών καταλόγων όταν μας καταχωρούν στον κατάλογο ενδέχεται να συνδεθούν με τον ιστότοπό μας στον ίδιο
τον τρόπο με τον οποίο υπερσυνδέονται με τοποθεσίες Web άλλων εισηγμένων επιχειρήσεων· και
Διαπιστευμένες επιχειρήσεις σε όλο το σύστημα, εκτός από την προσέλκυση μη κερδοσκοπικών οργανισμών, φιλανθρωπικά εμπορικά κέντρα,
και φιλανθρωπικές ομάδες συγκέντρωσης κεφαλαίων που ενδέχεται να μην υπερσυνδέονται με τον ιστότοπό μας.
Αυτοί οι οργανισμοί ενδέχεται να συνδέονται με την αρχική μας σελίδα, με δημοσιεύσεις ή σε άλλες πληροφορίες ιστοτόπων για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα
ως σύνδεσμος: (α) δεν είναι σε καμία περίπτωση παραπλανητικός· (β) δεν υπονοεί ψευδώς χορηγία, έγκριση ή
έγκριση του συνδεδεμένου μέρους και των προϊόντων ή των υπηρεσιών του· και (γ) εντάσσεται στο πλαίσιο της σύνδεσης
το site του κόμματος.

Μπορούμε να εξετάσουμε και να εγκρίνουμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια άλλα αιτήματα σύνδεσης από τους ακόλουθους τύπους οργανισμών:

κοινώς γνωστές πηγές πληροφοριών καταναλωτών ή/και επιχειρήσεων, όπως Εμπορικά Επιμελητήρια, Αμερικανικά
Automobile Association, AARP και Consumers Union.
τοποθεσίες κοινότητας dot.com.
ενώσεις ή άλλες ομάδες που εκπροσωπούν φιλανθρωπικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των τόπων παροχής φιλανθρωπικών οργανώσεων,
Διανομείς ηλεκτρονικών καταλόγων·
πύλες Διαδικτύου·
λογιστικά, νομικά και συμβουλευτικά γραφεία των οποίων οι κύριοι πελάτες είναι επιχειρήσεις· και
εκπαιδευτικά ιδρύματα και εμπορικούς συλλόγους.Θα εγκρίνουμε αιτήματα σύνδεσης από αυτούς τους οργανισμούς εάν προσδιορίσουμε ότι: (α) ο σύνδεσμος δεν θα αντικατοπτρίζεται
δυσμενώς για εμάς ή τις διαπιστευμένες επιχειρήσεις μας (για παράδειγμα, εμπορικές ενώσεις ή άλλους οργανισμούς
που αντιπροσωπεύουν εγγενώς ύποπτους τύπους επιχειρήσεων, όπως ευκαιρίες εργασίας στο σπίτι, δεν θα επιτρέπονται
για σύνδεση)· (β) ο οργανισμός δεν έχει μη ικανοποιητικό ιστορικό μαζί μας· (γ) το όφελος για εμάς από
η ορατότητα που σχετίζεται με την υπερ-σύνδεση υπερτερεί της απουσίας ; και (δ) όπου το
ο σύνδεσμος είναι στο πλαίσιο των γενικών πληροφοριών πόρων ή είναι άλλως συνεπής με το εκδοτικό περιεχόμενο
σε ένα ενημερωτικό δελτίο ή παρόμοιο προϊόν που προάγει την αποστολή του οργανισμού.

Αυτοί οι οργανισμοί ενδέχεται να συνδέονται με την αρχική μας σελίδα, με δημοσιεύσεις ή σε άλλες πληροφορίες ιστοτόπων εφόσον
ο σύνδεσμος: (α) δεν είναι σε καμία περίπτωση παραπλανητικός· (β) δεν συνεπάγεται ψευδώς χορηγία, έγκριση ή έγκριση
του συνδεόμενου μέρους και των προϊόντων ή των υπηρεσιών του· και (γ) εντάσσεται στο πλαίσιο του συνδεόμενου μέρους
ιστοσελίδα.

Εάν είστε μεταξύ των οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 παραπάνω και ενδιαφέρεστε να συνδεθείτε στον ιστότοπό μας,
πρέπει να μας ενημερώσετε στέλνοντας ένα e-mail στο info@greenlifecyprus.com.
Συμπεριλάβετε το όνομά σας, το όνομα του οργανισμού σας, στοιχεία επικοινωνίας (όπως έναν αριθμό τηλεφώνου ή/και e-mail
διεύθυνση) καθώς και τη διεύθυνση URL του ιστότοπού σας, μια λίστα με τυχόν διευθύνσεις URL από τις οποίες σκοπεύετε να συνδέσετε τον ιστότοπό μας,
και μια λίστα με τις διευθύνσεις URL στον ιστότοπό μας με τις οποίες θα θέλατε να συνδεθείτε. Αφήστε 2-3 εβδομάδες για απάντηση.

Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί μπορούν να υπερσυνδέσουν τον ιστότοπό μας ως εξής:


Με τη χρήση της εταιρικής μας επωνυμίας. ή
Με τη χρήση του ενιαίου εντοπιστή πόρων (διεύθυνση Ιστού) που συνδέεται με ή
Με τη χρήση οποιασδήποτε άλλης περιγραφής του ιστότοπού μας ή υλικού που συνδέεται με αυτό έχει νόημα εντός του
πλαίσιο και μορφή περιεχομένου στον ιστότοπο του συνδεδεμένου μέρους.

Δεν θα επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου της GREEN LIFE CYPRUS ή άλλου έργου τέχνης για σύνδεση χωρίς άδεια εμπορικού σήματος
συμφωνία.
Iframes
Χωρίς προηγούμενη έγκριση και ρητή γραπτή άδεια, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε πλαίσια γύρω από τις ιστοσελίδες μας ή
χρησιμοποιούμε άλλες τεχνικές που αλλάζουν με οποιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση ή την εμφάνιση του ιστότοπού μας.
Επιφύλαξη Δικαιωμάτων
Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια να σας ζητήσουμε να αφαιρέσετε όλους τους συνδέσμους ή οποιονδήποτε συγκεκριμένο
σύνδεσμο στον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε να αφαιρέσετε αμέσως όλους τους συνδέσμους προς τον ιστότοπό μας κατόπιν τέτοιου αιτήματος. Εμείς επίσης
διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική σύνδεσης ανά πάσα στιγμή. Συνεχίζοντας
για να συνδεθείτε με τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να συμμορφώνεστε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις σύνδεσης.
Αφαίρεση συνδέσμων από την ιστοσελίδα μας
Εάν βρείτε οποιονδήποτε σύνδεσμο στον ιστότοπό μας ή οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο απαράδεκτο για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να επικοινωνήσετε
μας για αυτό. Θα εξετάσουμε αιτήματα για κατάργηση συνδέσμων, αλλά δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση να το κάνουμε ή να απαντήσουμε
απευθείας σε εσάς.
Ενώ προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σωστές, δεν εγγυόμαστε την πληρότητά τους
ή ακρίβεια? ούτε δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος παραμένει διαθέσιμος ή ότι το υλικό του
ο ιστότοπος διατηρείται ενημερωμένος.
Ευθύνη περιεχομένου
Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιοδήποτε περιεχόμενο εμφανίζεται στον ιστότοπό σας. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε
και να μας υπερασπιστείτε έναντι όλων των αξιώσεων που προκύπτουν από ή βασίζονται στον Ιστότοπό σας. Κανένας σύνδεσμος δεν μπορεί να εμφανιστεί σε κανέναν
σελίδα στον ιστότοπό σας ή σε οποιοδήποτε πλαίσιο που περιέχει περιεχόμενο ή υλικό που μπορεί να ερμηνευθεί ως
συκοφαντικό, άσεμνο ή εγκληματικό ή που παραβιάζει, με άλλο τρόπο παραβιάζει ή υποστηρίζει την παράβαση ή
άλλη παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων.
Αποποίηση ευθυνών
Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποκλείουμε όλες τις δηλώσεις, εγγυήσεις και προϋποθέσεις που σχετίζονται με τον ιστότοπό μας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τυχόν εγγυήσεων που συνεπάγονται από το νόμο σχετικά με την ικανοποιητική ποιότητα, την καταλληλότητα για τον σκοπό ή/και τη χρήση εύλογης φροντίδας και δεξιότητας). Τίποτα σε αυτήν την αποποίηση ευθύνης δεν θα:

να περιορίσουμε ή να αποκλείσουμε την ευθύνη μας ή τη δική σας για θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό που προκύπτει από αμέλεια.
να περιορίσετε ή να αποκλείσετε την ευθύνη μας ή τη δική σας για απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση·
να περιορίσετε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή τις υποχρεώσεις σας με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. ή
εξαιρέστε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή τις υποχρεώσεις σας που ενδέχεται να μην εξαιρεθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις ευθύνης που αναφέρονται στην παρούσα Ενότητα και αλλού στην παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης: (α)
υπόκεινται στην προηγούμενη παράγραφο· και (β) διέπει όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν βάσει της αποποίησης ευθύνης ή
σε σχέση με το αντικείμενο αυτής της αποποίησης ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη σύμβαση, σε αδικοπραξία
(συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) και για παράβαση του εκ του νόμου καθήκοντος.
Στο βαθμό που ο ιστότοπος και οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες στον ιστότοπο παρέχονται δωρεάν,
δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιασδήποτε φύσης.
ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΚΥΠΡΟΣ

Στοιχεία πίστωσης και επικοινωνίας
Αυτή η σελίδα Όρων και Προϋποθέσεων δημιουργήθηκε στη διεύθυνση Termsandconditionstemplate.com generator. Εάν έχετε
οποιαδήποτε απορία σχετικά με οποιονδήποτε από τους όρους μας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Καλώς ήρθατε στο GREEN LIFE CYPRUS
Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις περιγράφουν τους κανόνες και τους κανονισμούς για τη χρήση της Ιστοσελίδας της GREEN LIFE CYPRUS.
Η GREEN LIFE CYPRUS βρίσκεται στη διεύθυνση:
themis tower, κατάστημα Αναστάση Σιούκρη 8, Λεμεσός 3105 , Κύπρος και ανήκει στην Wilton (Cyprus) Patisserie LTD με ΑΦΜ 10328816Q
Διεύθυνση εταιρείας: Διονυσίου Κικκωτή 50, 4043, Λεμεσός


Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, υποθέτουμε ότι αποδέχεστε πλήρως αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο της GREEN LIFE CYPRUS
εάν δεν αποδέχεστε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα.
Η ακόλουθη ορολογία ισχύει για αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, τη Δήλωση Απορρήτου και τη Σημείωση Αποποίησης Ευθύνης
και οποιαδήποτε ή όλες οι Συμφωνίες: "Πελάτης", "Εσείς" και "Σας" αναφέρεται σε εσάς, το άτομο που έχει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο
και αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων της Εταιρείας. «Η Εταιρεία», «Οι Εαυτό μας», «Εμείς», «Δικοί μας» και «Εμείς», αναφέρεται
στην Εταιρεία μας. Το "Party", "Parties" ή "Us", αναφέρεται τόσο στον Πελάτη όσο και σε εμάς, ή είτε στον Πελάτη
ή τον εαυτό μας. Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, την αποδοχή και την εξέταση της πληρωμής που απαιτείται για την ανάληψη
τη διαδικασία της βοήθειάς μας προς τον Πελάτη με τον καταλληλότερο τρόπο, είτε με επίσημες συναντήσεις
καθορισμένης διάρκειας ή οποιουδήποτε άλλου μέσου, με ρητό σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών του Πελάτη σχετικά
παροχής των αναφερόμενων υπηρεσιών/προϊόντων της Εταιρείας, σύμφωνα και με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας
της Κύπρου. Οποιαδήποτε χρήση της παραπάνω ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, πληθυντικό,
Η χρήση κεφαλαίων και/ή αυτός/αυτή/αυτά, θεωρούνται ως εναλλάξιμα και επομένως ως παραπέμπουν σε ίδια.Cookies
Χρησιμοποιούμε τη χρήση cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο της GREEN LIFE CYPRUS συναινείτε στη χρήση cookies
σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της GREEN LIFE CYPRUS. Οι περισσότεροι από τους σύγχρονους διαδραστικούς ιστότοπους
χρησιμοποιούμε cookies για να μπορούμε να ανακτούμε τα στοιχεία χρήστη για κάθε επίσκεψη. Τα cookies χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπού μας
για να ενεργοποιηθεί η λειτουργικότητα αυτής της περιοχής και η ευκολία χρήσης για όσους επισκέπτονται. Μερικά από τα δικά μας
συνεργάτες/διαφημιστές μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν cookies.Άδεια χρήσης
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η GREEN LIFE CYPRUS ή/και οι δικαιοπάροχοι της κατέχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για
όλο το υλικό για το GREEN LIFE CYPRUS. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Μπορείτε να δείτε και/ή να εκτυπώσετε
σελίδες από το http://greenlifecyprus.com/ για δική σας προσωπική χρήση που υπόκεινται στους περιορισμούς που ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
Δεν πρέπει να:

Αναδημοσίευση υλικού από http://greenlifecyprus.com/
Πώληση, ενοικίαση ή υπό-άδεια χρήσης υλικού από το http://greenlifecyprus.com/
Αναπαραγωγή, αντιγραφή ή αντιγραφή υλικού από http://greenlifecyprus.com/

Αναδιανομή περιεχομένου από την GREEN LIFE CYPRUS (εκτός εάν το περιεχόμενο έχει δημιουργηθεί ειδικά για αναδιανομή).
Σχόλια χρηστών

Η παρούσα Συμφωνία αρχίζει την ημερομηνία της παρούσας.
Ορισμένα μέρη αυτού του ιστότοπου προσφέρουν την ευκαιρία στους χρήστες να δημοσιεύουν και να ανταλλάσσουν απόψεις, πληροφορίες,
υλικό και δεδομένα («Σχόλια») σε περιοχές του ιστότοπου. Η GREEN LIFE CYPRUS δεν προβάλλει, επεξεργάζεται, δημοσιεύει
ή αναθεωρήστε Σχόλια πριν από την εμφάνισή τους στον ιστότοπο και τα σχόλια δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις ή
απόψεις της GREEN LIFE CYPRUS, των πρακτόρων ή των θυγατρικών της. Τα σχόλια αντικατοπτρίζουν την άποψη και τη γνώμη του
πρόσωπο που δημοσιεύει τέτοια άποψη ή γνώμη. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η GREEN LIFE CYPRUS θα
δεν φέρει ευθύνη για τα Σχόλια ή για οποιοδήποτε κόστος απώλειας, ευθύνη, ζημιά ή έξοδα που προκλήθηκαν
και ή υπέστησαν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε χρήσης και/ή δημοσίευσης ή/και εμφάνισης των σχολίων σε αυτό
δικτυακός τόπος.
Η GREEN LIFE CYPRUS διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλα τα σχόλια και να αφαιρεί τυχόν σχόλια που θεωρεί
κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να είναι ακατάλληλη, προσβλητική ή άλλως κατά παράβαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.
Εγγυάστε και δηλώνετε ότι:

Έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύετε τα Σχόλια στον ιστότοπό μας και να έχετε όλες τις απαραίτητες άδειες και συναινέσεις
να το κάνεις;
Τα σχόλια δεν παραβιάζουν κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό πνευματικών δικαιωμάτων,
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή εμπορικό σήμα ή άλλο ιδιοκτησιακό δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου·
Τα σχόλια δεν περιέχουν κανένα δυσφημιστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό, άσεμνο ή άλλο παράνομο υλικό
ή υλικό που αποτελεί παραβίαση της ιδιωτικής ζωής
Τα σχόλια δεν θα χρησιμοποιηθούν για την προσέλκυση ή την προώθηση επιχειρηματικών ή προσαρμοσμένων ή παρουσίασης εμπορικών δραστηριοτήτων
ή παράνομη δραστηριότητα.


Με το παρόν χορηγείτε στην GREEN LIFE CYPRUS μια μη αποκλειστική άδεια χωρίς δικαιώματα για χρήση, αναπαραγωγή,
να επεξεργαστείτε και να εξουσιοδοτήσετε άλλους να χρησιμοποιούν, να αναπαράγουν και να επεξεργάζονται οποιοδήποτε από τα σχόλιά σας σε οποιαδήποτε μορφή, μορφή
ή μέσα.

Υπερσύνδεση με το Περιεχόμενό μας

Οι ακόλουθοι οργανισμοί ενδέχεται να συνδεθούν με τον ιστότοπό μας χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση:

Κυβερνητικές υπηρεσίες;
Μηχανές αναζήτησης;
Ειδησεογραφικοί οργανισμοί;
Οι διανομείς ηλεκτρονικών καταλόγων όταν μας καταχωρούν στον κατάλογο ενδέχεται να συνδεθούν με τον ιστότοπό μας στον ίδιο
τον τρόπο με τον οποίο υπερσυνδέονται με τοποθεσίες Web άλλων εισηγμένων επιχειρήσεων· και
Διαπιστευμένες επιχειρήσεις σε όλο το σύστημα, εκτός από την προσέλκυση μη κερδοσκοπικών οργανισμών, φιλανθρωπικά εμπορικά κέντρα,
και φιλανθρωπικές ομάδες συγκέντρωσης κεφαλαίων που ενδέχεται να μην υπερσυνδέονται με τον ιστότοπό μας.
Αυτοί οι οργανισμοί ενδέχεται να συνδέονται με την αρχική μας σελίδα, με δημοσιεύσεις ή σε άλλες πληροφορίες ιστοτόπων για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα
ως σύνδεσμος: (α) δεν είναι σε καμία περίπτωση παραπλανητικός· (β) δεν υπονοεί ψευδώς χορηγία, έγκριση ή
έγκριση του συνδεδεμένου μέρους και των προϊόντων ή των υπηρεσιών του· και (γ) εντάσσεται στο πλαίσιο της σύνδεσης
το site του κόμματος.

Μπορούμε να εξετάσουμε και να εγκρίνουμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια άλλα αιτήματα σύνδεσης από τους ακόλουθους τύπους οργανισμών:

κοινώς γνωστές πηγές πληροφοριών καταναλωτών ή/και επιχειρήσεων, όπως Εμπορικά Επιμελητήρια, Αμερικανικά
Automobile Association, AARP και Consumers Union.
τοποθεσίες κοινότητας dot.com.
ενώσεις ή άλλες ομάδες που εκπροσωπούν φιλανθρωπικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των τόπων παροχής φιλανθρωπικών οργανώσεων,
Διανομείς ηλεκτρονικών καταλόγων·
πύλες Διαδικτύου·
λογιστικά, νομικά και συμβουλευτικά γραφεία των οποίων οι κύριοι πελάτες είναι επιχειρήσεις· και
εκπαιδευτικά ιδρύματα και εμπορικούς συλλόγους.Θα εγκρίνουμε αιτήματα σύνδεσης από αυτούς τους οργανισμούς εάν προσδιορίσουμε ότι: (α) ο σύνδεσμος δεν θα αντικατοπτρίζεται
δυσμενώς για εμάς ή τις διαπιστευμένες επιχειρήσεις μας (για παράδειγμα, εμπορικές ενώσεις ή άλλους οργανισμούς
που αντιπροσωπεύουν εγγενώς ύποπτους τύπους επιχειρήσεων, όπως ευκαιρίες εργασίας στο σπίτι, δεν θα επιτρέπονται
για σύνδεση)· (β) ο οργανισμός δεν έχει μη ικανοποιητικό ιστορικό μαζί μας· (γ) το όφελος για εμάς από
η ορατότητα που σχετίζεται με την υπερ-σύνδεση υπερτερεί της απουσίας ; και (δ) όπου το
ο σύνδεσμος είναι στο πλαίσιο των γενικών πληροφοριών πόρων ή είναι άλλως συνεπής με το εκδοτικό περιεχόμενο
σε ένα ενημερωτικό δελτίο ή παρόμοιο προϊόν που προάγει την αποστολή του οργανισμού.

Αυτοί οι οργανισμοί ενδέχεται να συνδέονται με την αρχική μας σελίδα, με δημοσιεύσεις ή σε άλλες πληροφορίες ιστοτόπων εφόσον
ο σύνδεσμος: (α) δεν είναι σε καμία περίπτωση παραπλανητικός· (β) δεν συνεπάγεται ψευδώς χορηγία, έγκριση ή έγκριση
του συνδεόμενου μέρους και των προϊόντων ή των υπηρεσιών του· και (γ) εντάσσεται στο πλαίσιο του συνδεόμενου μέρους
ιστοσελίδα.

Εάν είστε μεταξύ των οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 παραπάνω και ενδιαφέρεστε να συνδεθείτε στον ιστότοπό μας,
πρέπει να μας ενημερώσετε στέλνοντας ένα e-mail στο info@greenlifecyprus.com.
Συμπεριλάβετε το όνομά σας, το όνομα του οργανισμού σας, στοιχεία επικοινωνίας (όπως έναν αριθμό τηλεφώνου ή/και e-mail
διεύθυνση) καθώς και τη διεύθυνση URL του ιστότοπού σας, μια λίστα με τυχόν διευθύνσεις URL από τις οποίες σκοπεύετε να συνδέσετε τον ιστότοπό μας,
και μια λίστα με τις διευθύνσεις URL στον ιστότοπό μας με τις οποίες θα θέλατε να συνδεθείτε. Αφήστε 2-3 εβδομάδες για απάντηση.

Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί μπορούν να υπερσυνδέσουν τον ιστότοπό μας ως εξής:


Με τη χρήση της εταιρικής μας επωνυμίας. ή
Με τη χρήση του ενιαίου εντοπιστή πόρων (διεύθυνση Ιστού) που συνδέεται με ή
Με τη χρήση οποιασδήποτε άλλης περιγραφής του ιστότοπού μας ή υλικού που συνδέεται με αυτό έχει νόημα εντός του
πλαίσιο και μορφή περιεχομένου στον ιστότοπο του συνδεδεμένου μέρους.

Δεν θα επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου της GREEN LIFE CYPRUS ή άλλου έργου τέχνης για σύνδεση χωρίς άδεια εμπορικού σήματος
συμφωνία.
Iframes
Χωρίς προηγούμενη έγκριση και ρητή γραπτή άδεια, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε πλαίσια γύρω από τις ιστοσελίδες μας ή
χρησιμοποιούμε άλλες τεχνικές που αλλάζουν με οποιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση ή την εμφάνιση του ιστότοπού μας.
Επιφύλαξη Δικαιωμάτων
Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια να σας ζητήσουμε να αφαιρέσετε όλους τους συνδέσμους ή οποιονδήποτε συγκεκριμένο
σύνδεσμο στον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε να αφαιρέσετε αμέσως όλους τους συνδέσμους προς τον ιστότοπό μας κατόπιν τέτοιου αιτήματος. Εμείς επίσης
διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική σύνδεσης ανά πάσα στιγμή. Συνεχίζοντας
για να συνδεθείτε με τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να συμμορφώνεστε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις σύνδεσης.
Αφαίρεση συνδέσμων από την ιστοσελίδα μας
Εάν βρείτε οποιονδήποτε σύνδεσμο στον ιστότοπό μας ή οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο απαράδεκτο για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να επικοινωνήσετε
μας για αυτό. Θα εξετάσουμε αιτήματα για κατάργηση συνδέσμων, αλλά δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση να το κάνουμε ή να απαντήσουμε
απευθείας σε εσάς.
Ενώ προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σωστές, δεν εγγυόμαστε την πληρότητά τους
ή ακρίβεια? ούτε δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος παραμένει διαθέσιμος ή ότι το υλικό του
ο ιστότοπος διατηρείται ενημερωμένος.
Ευθύνη περιεχομένου
Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιοδήποτε περιεχόμενο εμφανίζεται στον ιστότοπό σας. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε
και να μας υπερασπιστείτε έναντι όλων των αξιώσεων που προκύπτουν από ή βασίζονται στον Ιστότοπό σας. Κανένας σύνδεσμος δεν μπορεί να εμφανιστεί σε κανέναν
σελίδα στον ιστότοπό σας ή σε οποιοδήποτε πλαίσιο που περιέχει περιεχόμενο ή υλικό που μπορεί να ερμηνευθεί ως
συκοφαντικό, άσεμνο ή εγκληματικό ή που παραβιάζει, με άλλο τρόπο παραβιάζει ή υποστηρίζει την παράβαση ή
άλλη παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων.
Αποποίηση ευθυνών
Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποκλείουμε όλες τις δηλώσεις, εγγυήσεις και προϋποθέσεις που σχετίζονται με τον ιστότοπό μας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τυχόν εγγυήσεων που συνεπάγονται από το νόμο σχετικά με την ικανοποιητική ποιότητα, την καταλληλότητα για τον σκοπό ή/και τη χρήση εύλογης φροντίδας και δεξιότητας). Τίποτα σε αυτήν την αποποίηση ευθύνης δεν θα:

να περιορίσουμε ή να αποκλείσουμε την ευθύνη μας ή τη δική σας για θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό που προκύπτει από αμέλεια.
να περιορίσετε ή να αποκλείσετε την ευθύνη μας ή τη δική σας για απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση·
να περιορίσετε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή τις υποχρεώσεις σας με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. ή
εξαιρέστε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή τις υποχρεώσεις σας που ενδέχεται να μην εξαιρεθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις ευθύνης που αναφέρονται στην παρούσα Ενότητα και αλλού στην παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης: (α)
υπόκεινται στην προηγούμενη παράγραφο· και (β) διέπει όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν βάσει της αποποίησης ευθύνης ή
σε σχέση με το αντικείμενο αυτής της αποποίησης ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη σύμβαση, σε αδικοπραξία
(συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) και για παράβαση του εκ του νόμου καθήκοντος.
Στο βαθμό που ο ιστότοπος και οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες στον ιστότοπο παρέχονται δωρεάν,
δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιασδήποτε φύσης.
ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΚΥΠΡΟΣ

Στοιχεία πίστωσης και επικοινωνίας
Αυτή η σελίδα Όρων και Προϋποθέσεων δημιουργήθηκε στη διεύθυνση Termsandconditionstemplate.com generator. Εάν έχετε
οποιαδήποτε απορία σχετικά με οποιονδήποτε από τους όρους μας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Μόλις προστέθηκε στη λίστα επιθυμιών σας:
Η λίστα επιθυμιών μου
Μόλις προσθέσατε αυτό το προϊόν στο καλάθι:
Liquid error (layout/theme line 364): Could not find asset snippets/wholesale-now.liquid
x

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal €0,00
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods